Demo

Araştırma ve Geliştirme

Ferring'in araştırma ve geliştirmeye olan yaklaşımının bir yansıması olan kurumsal felsefesi "Ferring'de önce insan gelir" sloganı ile özetlenebilir . Ferring hem insan hem de teknoloji açısından araştırma altyapısına büyük yatırımlar yapan araştırma odaklı bir şirkettir ve karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları tedavi eden ürünler geliştirmeye kendini adamıştır.
Ferring'in AR-GE aktiviteleri; üreme sağlığı, üroloji ve endokrinoloji alanlarında yoğunlaşmaktadır. Ferring, peptid ve peptidomimetik araştırmalarda dünya lideridir ve bu, şirket tarihinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Buna ek olarak Ferring, tüm tedavi alanlarında hasta için etkili ve uygun olan ilaç salım sistemleri geliştirmeye önem vermektedir.
Ferring özellikle,

  • Sıra dışı peptid/hormon ve proteaz genlere odaklanarak,
  • Peptid ve peptidomimetik bilim ve teknolojiyi daha da geliştirerek,
  • Mevcut peptid bazlı tedavileri spesifik medikal ihtiyaçları karşılamak üzere uyarlayarak,
  • Etkili ve kullanıcı dostu ilaç salım sistemleri geliştirerek

yenilikçi ilaçlar üretmeyi ve mevcut terapileri geliştirmeyi hedefler.
Dört araştırma merkezinde Ar-Ge çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra, Ferring aynı zamanda dünyada birçok araştırma entstitüsü, üniversite, ilaç ve biyoteknoloji şirketleriyle ortak araştırma çalışmaları da yürütmektedir.