Demo

Gece Uyanma / Noktüri Hakkında

Noktüri ya da idrara çıkmak için gece en az bir kere uyanma, 50 yaş üzeri erkek ve kadınların yarısından fazla görülen, ikinci sırada gelen yaygın uyku kaybı nedenidir. Son rakamlar, Avrupa'da yaklaşık 40 milyon yetişkinin, sonrasında gündüz yorgunluğu ile fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarına neden olan, geceleri idrara çıkma ihtiyacıyla uyku bölünmesi yaşadığını göstermektedir.

Uykunun önemi
Uyku, enerjinin korunması, rehabilitasyon, onarım ve metabolizma gibi birçok hayati fonksiyona sahiptir ama en önemlisi bilişsel işlevleri artırır ve yaşam süresini uzatır.

Önemli olan, toplam uyku süresi değil; kesintisiz yeterli uyku süresidir. Beş-altı saatlik kesintisiz uyku on saatlik kesintiye uğramış uykudan çok daha yararlıdır.

Uykunun en önemli ve en derin formu gece erken saatlerde, genellikle de uykunun başlamasından itibaren ilk üç-dört saatte gerçekleşir. Uykunun bu evresinde uyanmak, bireyin gün içindeki performansı üzerinde en önemli etkiye sahiptir.

Noktüri – medikal bir durum
Geceleri vücut, üretilen idrar miktarını günlük üretimin üçte birine indirmek ve böylece uykuda idrar kesesini boşaltma ihtiyacını sınırlandırmak için, vazopressin adı verilen antidiüretik hormonun salgılanmasını doğal olarak artırır. Ancak birçok noktüri vakasında geceleri üretilen idrarın miktarı, idrar kesesinin tutabileceğinden daha fazladır.

Noktüri, son dönemde, başka bir rahatsızlığın belirtisi olmak yerine ayrı bir medikal durum olarak tanımlanmıştır. Genellikle gece idrar üretimi ve idrar kesesi kapasitesi arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Son araştırmalar, fazla idrar üretiminin, tüm noktüri vakalarının yüzde 75’inden sorumlu olduğunu göstermiştir.

Noktüri tedavisi
Noktüri, kişi uyurken üretilen idrar miktarını azaltarak tedavi edilebilir. Ferring, vücudun kendi fizyolojik sistemine benzer etki eden, idrarı yoğunlaştırarak miktarını azaltan benzersiz bir ürüne sahiptir.