Demo

Gastroenteroloji Hakkında

Gastroenteroloji, gastrointestinal (GI) veya diğer adıyla sindirim sistemini ve bu sisteme ait problemleri ve hastalıkları inceler. Sindirim kanalı veya GI kanal sindirim sisteminin temel parçasıdır ve ağız, özefagus, mide, on iki parmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, rektum ve son olarak anüsü kapsayan 8-9 metrelik bir "tüp"tür.

İnflamatuvar barsak hastalıkları
İnflamatuvar barsak hastalıkları (İBH), birçok sıkıntı verici verici ve ciddi komplikasyonlarla ilişkilendirilen bir grup kronik durumdur, ancak en ciddi vakalar haricinde genellikle ölümcül oldukları düşünülmez. İBH, iki ana hastalığı içerir: ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (KH).

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olan birçok hastaya, göreceli olarak genç yaşlarda, genellikle mide krampları, kanlı ishal gibi birkaç ay devam eden semptomlardan sonra teşhis konmaktadır. Bu hastalıklar, hastaların "yaşam kalitesini" ve hayatlarını yaşama şeklini etkileyebilir.

Özefageal varis kanamaları
Uzun süreli aşırı alkol alımından ya da hepatit gibi karaciğer enfeksiyonlarını takiben, karaciğerin sertleşmesi yani  siroz ile ilişkili birçok komplikasyon gözlenebilmektedir.

Varisin yırtılması durumunda hayati risk taşıyan ve acil bir durum haline gelen özefageal varislerin gelişmesi bu komplikasyonlardan biridir. Varisler, özefagusun iç yüzeyinden çıkıntı yaparlar ve sıklıkla önceden semptom göstermeksizin kanamaya başlarlar.

Özefageal varisler, hastanede tedaviyi ve sağlık görevlileri tarafından acil müdaheleyi gerekli kılacak şekilde ansızın ve habersiz yırtılabilirler.

Hepatorenal Sendrom
Hepatorenal sendrom (HRS), akut veya kronik ağır karaciğer hastalığında klinik, laboratuvar veya histolojik olarak gösterilebilen bir neden olmaksızın böbrek yetmezliği gelişmesidir.

İlerlemiş karaciğer hastalığı ve sirozda, böbrek fonksiyonlarında çeşitli nedenlere bağlı etkilenme olabildiği uzun yıllardan beri bilinmektedir. HRS'de temel bulgu böbreğin tübüler fonksiyonlarında etkilenme olmaksızın böbrek damarlarında daralma ve buna bağlı Böbrek kanlanmasının azalmasıdır.

HRS’de böbrek yetmezliği fonksiyonel özelliktedir. Çünkü HRS’li hastalarda karaciğer yetmezliğinin tedavisi veya karaciğer transplantasyonu yapıldığında böbrek fonksiyonlarında düzelme olmaktadır.