Demo

Santral Puberte Prekoks Hakkında

Puberte, seksüel gelişimin ve üreme fonksiyonlarının kazanıldığı dönemdir. Bu dönem hipotalamustan gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) salgılanması ve hipotalamus-hipofiz-gonad aksının uyanması ile başlar.

Puberte gelişimi kızların %85'inde meme gelişimi (telarş) ile başlar, %15’inde ise ilk bulgu pubik kıllanmadır (pubarş). Meme gelişimi ortalama 10.4 yaşında başlar; ancak 8-13 yaşlar arasında başlaması normal kabul edilir.

Erkeklerde puberte testis büyümesi ile başlar. Testisin uzun çapı 2.5 cm'den daha büyük olduğunda veya ölçüldüğünde hacmi 3 mL'yi aştığında puberte başlamış kabul edilir. Erkeklerde puberte başlaması ortalama 11.9 yaşında olur. Erkeklerin %95'i puberteye 9-14 yaş arasında girer.

Pubertenin kız ve erkek çocuklarında ortalama beklenen başlama zamanından daha erken başlaması puberte prekoks olarak kabul edilir. Bir başka ifade ile cinsiyet özelliklerinin kız çocuklarında sekiz, erkek çocuklarında dokuz yaşından önce başlaması puberte prekoks olarak adlandırılır.

Ayrıca kız çocukların 10.5 yaşından önce menstrüasyonunun başlaması puberte prekoks için diğer bir kriterdir. Puberte prekoks'a kız çocuklarında erkek çocuklarından 10-20 kat daha sık rastlanır. Santral puberte prekoks tedavisinde ayda bir kez enjeksiyon şeklinde uygulanan GnRH agonistleri standart tedavi olarak kullanılmaktadır.