Demo

Diabetes Insipidius (Şekersiz Şeker Hastalığı) Hakkında

Diabetes insipidus, id­rarın böbreklerde konsantre edilememesi sonucunda oluşan aşırı miktarda idrar yap­ma ve su içme durumudur. Her yaşta ve her iki cinsiyette de eşit olarak nadir görü­len bir hastalıktır.

Diabetes insipiduslu has­talarda, antidiüretik hormon yapımı veya etkisi azalmıştır. Antidiüretik hormon; bey­nin hipotalamus bölgesinde yapılan ve hipofiz bezinin arka bölümünde depolanıp, salgılanan bir hormondur. Antidiüretik hormon (ADH), arjinin vasopressin (vazopresin) olarak da isimlendirilmektedir.

İdrarın böbreklerde kon­santre edilmesini sağlayan antidiüretik hor­monun eksikliğinde hastalarda çok fazla id­rar yapma ve çok fazla su içme durumu ge­lişir. Diabetes insipiduslu hastalar 4 ile 20 litre arasında idrar yapabilir ve aynı miktar­da su içebilirler.

Hastaların kan şekeri dü­zeyleri normaldir. Oysaki diyabet hastalığında (şeker hastalığında) kan şekeri düzeyleri yüksektir.

Diabetes insipiduslu hastaların büyük çoğunluğunda hipofiz bezin­den antidiüretik hormon salgılanması ye­tersiz düzeydedir. Bu durum ‘santral diabetes insipidus” olarak isimlendirilir. Hipofiz bezi ve hipotalamus hastalıkları santral diabetes insipidus’a neden olurlar.

Diabetes insipidusun daha nadir görülen diğer for­munda ise, hipofiz bezinden antidiüretik hormon salgılanması normal olmasına rağ­men antidiüretik hormon böbrekler üze­rinde etki gösteremez. Bu durum ise “nefrojenik diabetes insipidus” olarak isimlen­dirilmektedir.