Demo

İlaç Sunumu

Giriş
İlaç sunumunun anlamı hastaya hangi yolla ilacın verildiğidir. İlaç uygulama yolları, geleneksel olarak parenteral ve oral olarak tanımlanır.
Hastalar için tercih edilen uygulama yöntemi, oral yoldur. Ancak, ilacın doğası bunu genellikle mümkün kılmaz ve böylece parenteral formülasyon prensibinin seçilmesi gerekir. Parenteral sunum sistemleri, değişik şekillerde sınıflandırılabilir fakat tipik olarak steril (ör: enjekte edilebilir formülasyonlar) ve steril olmayan (ör: rektal ve nazal formülasyonlar) ürünler olarak iki gruba ayrılır.

Ferring'in temel prensibi, kullanım kolaylığı ve uygunluğu bakımlarından en hasta dostu dozaj formunu sunan ilaç salım sistemlerini geliştirmektir.

Ferring'in ilaç sunum çalışmaları, hasta için ilaç taşınmasını etkili ve uygun hale getirmek amacıyla, sadece yeni ilaçlar için taşınma opsiyonları geliştirmek değil, aynı zamanda mevcut ürünler için de yeni salım sistemleri geliştirmek üzerinedir. Buna ek olarak, yeni ve farklı ilaç salım mekanizmaları, Ferring ürünleri için uygulama alanlarının gelişmesine yardımcı olabilir.

Ferring, küçük molekül ve peptidlerden, protein ve rekombinant bileşiklere kadar geniş bir ilaç yelpazesi geliştirmektedir. Sonuç olarak, geniş bir salım teknolojileri yelpazesine sahiptir.

Oral sunum sistemi
Tercih edilen oral sunum sistemleri normal tablet, kapsül veya granüldür. Ferring'in uzmanlığı sadece bunları değil, aynı zamanda modifiye/sürekli ve hemen salım formlarını da kapsamaktadır. Ferring melt/dondurarak kurutma teknolojileri, sıvı kapsüller ve pH'tan bağımsız salım teknolojileri gibi alanlarda da faaliyet göstermektedir.

Parenteral sunum sistemleri
Rektal, vajinal ve nazal sunum teknolojileri yanında, Ferring, enjeksiyon gibi küçük hacimli parenteraller üzerine odaklanmaktadır. Ferring, S.C. (derialtı), I.M. (kasiçi) ve I.V. (damariçi) enjeksiyonlar için geniş bir ürün yelpazesi geliştirmiştir. Formülasyonlar, basit enjeksiyon çözümlerinden, kullanımdan önce sulandırılarak hazırlanan, dondurarak kurutulan toza kadar farklı dağıtım sistemleri içermektedir.

Ferring, uzun süreli tedavi gören hastalar için, örneğin mikroenkapsülasyon ya da otomatik oluşumlu depo gibi kontrollü salım ortaya koyacak teknolojiler geliştirmiştir.

Küçük hacimli parenteral ürün geliştirmesi, çoğunlukla uygun enjeksiyon cihazı geliştirilmesini de içermektedir.
Ferring, hastanın kullanım kolaylığı ve rahatlığı için, sadece iğnesiz cihazlarda değil; aynı zamanda transdermal uygulama teknolojilerinde de daha ileriye gitmiştir.