Demo

Ferring İnternet Sitesi Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası

BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI OKUYUN VE GÖZDEN GEÇİRİN

Bu internet sitesini kullanmanız, bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu şartları kabul etmiyorsanız lütfen siteden çıkın ve sitenin içerdiği bilgileri dikkate almayın.

Genel bilgiler
Bu internet sitesi Ferring International Center S.A. ve bağlı şirketleri (bundan sonra “Ferring Grubu” olarak anılacaktır) hakkında, Ferring'in çalışanları ve müşterilerinin ve bunun yanında sağlık hizmetleri kuruluşlarının ve genel kamuoyunun ilgilenebileceği bilgileri içermektedir. Bağlı kuruluşlar Ferring International S.A’yi kontrol eden, Ferring International S.A tarafından kontrol edilen ya da Ferring International S.A. tarafından ya da Ferring International S.A ile müşterek kontrol altında bulunan herhangi bir tüzel kuruluş anlamına gelecektir. Bu internet sitesinde serbestçe göz gezdirin. Bu sitenin içerdiği bilgilere erişiminiz ve bu bilgileri kullanmanız aşağıdaki şartlara ve ilgili tüm yasalara tabidir. Bu internet sitesine erişimde bulunmak ve sitede göz gezdirmek suretiyle herhangi bir sınırlama ya da kayıtlama olmaksızın bu şartları ve bu şartların sizinle Ferring arasında varılmış olan diğer tüm anlaşmaların yerine geçtiğini de kabul etmiş oluyorsunuz.

Ferring bu siteyi sizin kişisel kullanımınız için faal halde tutmaktadır. Bu internet sitesi ve içeriği İsviçre yasa ve yönetmeliklerine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu internet sitesine İsviçre dışından erişim olanağı mevcut olmakla birlikte site İsviçre’den yönetilmektedir.

Medikal Bilgiler/Şartlar
Bu internet sitesinde sunulan ürün bilgilerinin yalnızca Ferring Grubu’nun faaliyetleri ile ilgili olarak ziyaretçiye kolaylık sağlamak amacına yönelik özet bilgiler olduğunu unutmayın. İnternet sitesinde belirtilen ürünlerin hepsi için tüm ülkelerde ruhsat alınmış olması gibi bir durum söz konusu değildir ve ulusal gerekliliklere göre bazı değişkenlikler söz konusu olabilir. Spesifik ürün bilgileri için yerel kısa ürün bilgisi dokümanına başvurabilirsiniz. Medikal konularda tavsiye için her zaman yerel pratisyen hekiminize başvurabilirsiniz.

Bu internet sitesinde belirli hastalıklar ve bunların tedavisi hakkında bilgiler bulunabilir. Ancak bir hastalık ile karşı karşıya kaldığınız zaman yine de kendi doktorunuza ya da sağlık kuruluşunuza başvurabilirsiniz. Ferring kişiye özel tıbbi teşhis yapmaz ya da hastaya özel tedavi için tavsiyelerde bulunmaz. Bu internet sitesinde tarif edilen bir ürünün sizin için uygun olup olmadığına ancak bilgi sahibi aracılar olarak doktorunuz ya da diğer sağlık uzmanları karar verebilir.

BU İNTERNET SİTESİNDE TARTIŞILAN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN DOKTORUNUZ YA DA DİĞER BİR KALİFİYE SAĞLIK UZMANINA DANIŞIN

Telif Hakları ve Malzemelerin Kullanımı Üzerindeki Kısıtlamalar (Ticari Olmayan Kullanım)

Bu internet sitesi telif hakkı koruması altındadır. Bu internet sitesinden kopyaladığınız , çıktısını aldığınız ya da yüklediğiniz herhangi bir metin ya da grafik malzemenin ticari amaçlı olmamak üzere evde kişisel amaçlı olarak kullanılması izni, telif hakkı, markalar ya da diğer mülkiyet hakları ile ilgili bildirimleri değiştirmemeniz ya da silmemeniz şartı ile, Ferring ve onun tali şirketleri tarafından size verilmiştir.

Sorumluluğun Sınırlanması
Ferring bu internet sitesi ile ilgili doğru, eksiksiz ve güncel bilgileri siteye koymak için elinden gelen çabayı gösterecek olmakla birlikte bu bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ya da ne sıklıkta güncellendiği konusunda hiçbir garanti vermez. Tüm kullanıcılar bu internet sitesine erişimin riskinin kendilerine ait olduğunu ve ne Ferring'in ne de bu internet sitesini oluşturma ve teslim etme işlerinde görev almış hiçbir tarafın, zarar&ziyanın meydana gelebileceği konusunda Ferring daha önce bilgilendirilmiş olsa bile, herhangi bir doğrudan ya da dolaylı, kazaen oluşan ya da dolaylı ya da cezai zarar&ziyan dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere bu internet sitesinin içerdiği bilgilere erişimden ya da bu bilgilerin kullanılmasından ya da bu sitenin içerdiği herhangi bir ihmal, baskı hataları, artık kullanılmayan bilgiler, teknik eksiklikler ya da fiyatlandırmadaki eksiklikler, yazım hataları ya da diğer hatalar ya da bu site üzerinde görülen diğer hata ve yanlışlıklardan doğan zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Bu sorumluluk sınırlaması bilgisayar donanımınız üzerindeki herhangi bir hasardan ya da bilgisayar donanımınıza bulaşabilecek herhangi bir virüsten sorumluluğu da içerir.

Uyarı
Bilgiler ve ilgili malzemeler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Bu internet sitesi ve sitenin içerdiği tüm bilgiler “olduğu gibi” esasına göre sağlanmıştır. Ferring bu internet sitesinin ya da bu internet sitesinin içerdiği bilgi ya da malzemelerin eksiksizliği, doğruluğu, güncellenmiş olması ya da yeterliliği ya da uygunluğu, işlevselliği, kullanıma hazır bulunması ya da işletilmesi konusunda hiçbir beyan ya da garantide bulunmaz. Bu internet sitesini kullanmakla bu site üzerindeki bilgilerin ve malzemelerin eksik, yanlış, kullanım dışı olabileceği ya da gereksinimlerinizi karşılamayabileceği riskini de üstlenmiş oluyorsunuz.

Ferring bu internet sitesi ve sitenin içerdiği bilgiler, grafikler ve malzemeler ile ilgili olarak
satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve ihlal durumunun olmaması garantisi dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açık ya da zımni her türlü garantiyi reddeder.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı
Bu internet sitesi dünya çapında diğer internet sitelerine bağlantılara sahip olabilir ya da bu sitelerden erişime açık olabilir. Ferring diğer internet sitelerinin içerikleri, kullanılabilirliği, işletilmesi ya da çalışmasından dolayı herhangi bir sorumluluğa ya da bunlar üzerinde bir kontrole sahip değildir. Ferring bu internet sitesinden erişebileceğiniz herhangi bir diğer internet sitesinin içeriği ile ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz.

Mahremiyetiniz Hakkında
Bu internet sitesine erişim Ferring tarafından izlenebilir. İzlenirse, talep eden URL’ler, talebin kaynağı olan makine ve talep zamanı, erişim istatistiği tutmak ve güvenlik amacıyla kaydedilir. Bu internet sitesini kullanmanız ve siteye erişiminiz bu genel izlemeye razı olduğunuz anlamına gelir. İnternet sitesinden gelen bilgilerin nasıl toplanabileceği ve kullanılabileceğine ilişkin detaylar için FERRING GİZLİLİK POLİTİKASI'na bakınız.

Markalar
Bu internet sitesinde görülen ve çevredeki metinden farklı bir marka sembolü ya da tip formu ile gösterilen bütün markalar, logolar ve hizmet markaları, mülkiyeti ya da lisansı Ferring'e, onun tali ya da bağlı şirketlerine ait olan markalardır.Bu uyarının muhteviyatına bakmaksızın, bu internet sitesinde geçen tüm diğer isimler ve işaretler bunların sahiplerinin ticari isimleri, markaları ya da hizmet markalarıdır.

Lisans Olmaması Durumu
Bu internet sitesinin içeriğinin hiçbir kısmı çıkarım, zımni icazet ya da başka bir surette, Ferring'in sahip olduğu herhangi bir patenti, telif hakkı ya da markayı kullanmak için herhangi bir şekilde herhangi bir lisans ya da hak veriyormuş gibi yorumlanmayacaktır. Ferring'in fikri mülkiyet haklarını kanun nezdinde tam olarak koruduğunu unutmayın.

Sunumlar (Ferring'e Verilecek Bilgiler)
Sorular, yorumlar ya da öneriler gibi talep edilmeden verilen herhangi bir bilginin bu internet sitesi ya da herhangi bir diğer iletişim vasıtasıyla Ferring'e sunulması gizli bilgiler olarak kabul edilmeyecektir. Ferring size karşı bu bilgiler ile ilgili herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. Herhangi bir bilgiyi Ferring'e sunmakla Ferring'in bu bilgileri sınırsız olarak çoğaltmakta, kullanmakta, ifşa etmekte, göstermekte, sergilemekte, iletmekte, ifa etmekte, bu bilgilerden çalışmalar üretmekte ve bu bilgileri başkalarına dağıtmakta ve başkalarının da aynı şeyi yapmalarına yetki vermekte serbest olacağını kabul etmiş oluyorsunuz. İlaveten Ferring bu bilgilerin içerdiği herhangi bir fikir, kavram, know-how ya da tekniği bu fikirleri, kavramları, know-how’ları ya da teknikleri içeren ürünleri ve diğer maddeleri geliştirmek, imal etmek ve pazarlamak dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için kullanmakta serbest olacaktır.

Diğer Hususlar
Web sitesinin kullanılmasına ilişkin bu şartlar İsviçre yasalarına tabi olacak ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır. Bu internet sitesinin kullanım şartlarının herhangi bir hükmünün gayrimeşru, hükümsüz ya da herhangi bir nedenden dolayı uygulanamaz olduğuna hükmedildiği takdirde o hüküm şartlar manzumesinden çıkarılacak ya da zorunlu asgari ölçüde sınırlanacak ve söz konusu çıkarma ya da sınırlama geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu internet sitesinin kullanım şartları bu internet sitesinin konusu ile ilgili olarak Ferring ve sizin aranızda varılmış olan tüm anlaşmayı teşkil etmektedir ve bu şartlara uymanızdan dolayı Ferring'in maruz kalacağı herhangi bir alacak talebi ve zarar ziyana karşı Ferring'i tazmin etmeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Ferring internet sitesi mekanik telekomünikasyon, yazılım, donanım ve üçüncü taraf satıcı hata & arızaları, güncelleme ya da site yapım çalışmaları nedeniyle zaman zaman erişime kapatılabilir. Ferring bunun gibi kapanmaların ne zaman olabileceğini tahmin ya da kontrol edemez ve bu kapanışlardan doğan herhangi bir zarar&ziyanın süresini kontrol edemez ya da bu zararlardan sorumlu tutulamaz.

Ferring bu internet sitesindeki bilgileri herhangi bir zamanda değiştirme ya da silme hakkını saklı tutar.

Ferring bu ilanı güncellemek suretiyle bu internet sitesini herhangi bir zamanda gözden geçirebilir. Bu gözden geçirmelere uymakla yükümlüsünüz ve dolayısıyla belirli bir zamanda yürürlükte olan kullanım şartlarını gözden geçirmek için bu şartları periyodik olarak gözden geçirebilirsiniz.

Ferring Gizlilik Politikası

Ferring bu internet sitesini ziyaret etmenizden dolayı size teşekkür eder. İnternet sitemizi ziyaret eden kişilerin mahremiyetine saygı göstermeyi esas aldığımız için, bu internet sitesinin mahremiyet politikası sitemizi ziyaretiniz sırasında sizden alabileceğimiz bilgileri, bu bilgileri nasıl kullanabileceğimizi ve sağlamayı tercih ettiğiniz bilgileri nasıl koruyabileceğimizi tarif etmektedir. Bu politika sizden aldığımız bilgileri toplama ve kullanmadaki iş çıkarlarımız ile sizin bizimle paylaştığınız herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgi için yeterli koruma ve idare sağlanması gereksiniminizi dengeleme çabalarını açıklamaktadır. Bu internet sitesine erişim sağlamakla ve bu siteyi kullanmakla bu politikaya uygun olarak sizin tarafınızdan sağlanmış olan herhangi bir bilgiyi kullanmamıza otomatik olarak muvafakat etmiş oluyorsunuz.

Ferring Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sağlık Mensuplarını Aydınlatma Metni

Kişiye Özgü Olarak Tanımlanabilen Bilgiler
Kişiye özgü olarak tanımlanabilir bilgiler isminizi, adresinizi, telefon numaranızı, e-posta adresini ya da sizi kişisel olarak tanımlamak için makul olarak kullanılabilecek olan herhangi bir diğer bilgiyi içerir. Ferring internet sitesini ziyaret eden kişilerden kişisel olarak kullanılabilir bilgileri yalnızca bu bilgiler gönüllü olarak sağlanmış ise toplar. Aksi takdirde Ferring sizden bu bilgileri internet sitemiz üzerinden toplamayacaktır.

İnternet sitemizin kişiye özgü olarak tanımlanabilecek olan bilgileri girmeniz olanağını sunduğumuz bölümlerinde bu bilgileri herhangi bir verili durumda nasıl kullanma niyetinde
olduğumuz hususunda sizi bilgilendiriyoruz. Ferring kişiye özgü olarak tanımlanabilecek bilgiler aşıldığı zaman bu bilgileri, aynen Internet bazlı olmayan ticari kuruluşların yaptıkları gibi, makul iş amaçları için kullanabiliriz. Örneğin bu bilgileri sizin ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz bilgileri size sağlamak amacıyla sizinle e-posta ya da normal posta yoluyla irtibat kurmak için kullanabiliriz. Bu bilgiler müşterilerimizin gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimlere hizmet etmek amacına yönelik olarak veri ve analizleri derlemek için de kullanılabilir. Veriler size on-line dünyanın diğer ülkeleri ve bölgelerindeki Ferring tesislerine aktarılabilir. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler kullanıcıya önceden bildirimde bulunup onun onayını almadıkça Ferring tarafından satın alınmayacak ve kiralanmayacaktır.

Toplu/ Birleşik Veriler
Ferring internet sitesi sizden kişiye özgü olarak tanımlanamayabilecek bilgiler de toplayabilir. Örneğin ziyaretçilerin sitemizi ziyaretlerinin tarih ve saatlerine, kullandıkları web tarayıcısı tipine ve bizim sitemize bağlantı yaptıkları internet sitesine ilişkin bilgileri izleyebiliriz. İnternet sitelerimiz bu bilgileri “çerez” denilen belirli bilgi bitlerini bir ziyaretçinin bilgisayarında depolamak suretiyle toplar. Bu teknoloji münferit bir ziyaretçinin kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerini toplamaz. Bu bilgiler birleşik bir formda toplanır. Çerezler bir internet sitesindeki sayfaların nasıl ve ne zaman ve kaç kişi tarafından ziyaret edildiğini anlatabilir. Bu birleşik bilgiler internet sitelerimizin size daha iyi hizmet etmesine ve sizi daha iyi bilgilendirmesine olanak sağlar ve aynı zamanda sistemimize yeniden girdiğiniz zaman internet sitelerimiz üzerindeki ilgi noktalarınıza kısa yoldan erişimde bulunmanıza olanak sağlayabilir. Bu aracı sisteminize bağlamanın sistemin nasıl bir performans göstereceği üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Diğer Sitelere Bağlantı
Ferring ziyaretçilerimize bir kaynak olarak diğer internet sitelerine bağlantı sağlayabilir. Yararlı olduğuna ve doğruluk ve işe yararlılık konusundaki yüksek standartlarımızı karşıladığına inandığımız internet sitelerini dikkatli bir şekilde seçmeye çalışabiliriz. Ancak internet sitesi tasarımının ve içeriğinin büyük bir süratle değişebilecek olması nedeniyle bağlantı yaptığımız sitelerin her birinin standartlarını garanti edemeyiz. Benzer şekilde Ferring’e ait olmayan herhangi bir sitenin içeriğinden sorumlu değiliz. Bu diğer sitelerin mahremiyet politikalarını da garanti edemeyiz ve bu sitelerin mahremiyet politikalarını doğrudan kontrol etmenizi öneririz.

Seçim
Ferring’den talep ettiğiniz bilgiler ile ilgili olarak gelecekte size gönderilebilecek herhangi bir e-posta ya da diğer türdeki mesajları artık almamak isterseniz ya da bir Ferring internet sitesi kanalıyla kişisel olarak tanımlanabilecek bilgiler sunmuş olup bu bilgileri kayıtlarımızdan sildirmek isterseniz lütfen bu internet sitesi üzerindeki irtibat formunu kullanarak isteğinizi bize bildirin. Bu konulardaki istekleriniz kabul edilecektir.

Doğruluk
Ferring , bize verdiğiniz herhangi bir bilginin doğruluk ve gizliliğini muhafaza etmek için elinden gelen gayreti gösterecektir. Göndermiş olduğunuz bilgilere eklemeler yapmak ya da bu bilgiler üzerindeki diğer düzeltmeler yapmak isterseniz lütfen bu ekleme ve düzeltmeleri bu internet sitesi üzerindeki irtibat formunu kullanarak iletiniz.

Güvenlik
Bu Ferring sitesine iletilen bütün bilgiler mevcut teknolojinin izin verdiği ölçülerde güvenlik altında bulunmaktadır. Bu bilgilerin iletilmesi sırasında yetkisiz üçüncü taraflar bilgilere erişim olanağına sahip olmamalıdır. Bizimle paylaştığınız bilgileri güvenli bir şekilde depolarız ve bu bilgileri yetki olmaksızın erişime ya da ifşa edilmeye karşı korumak için gerekli önlemleri alacağız. Hiçbir güvenlik önlemi % 100 koruma sağlamamakla birlikte elimizdeki bilgilere yetkisiz erişimi önlemek için en ileri teknolojiler ve sistemlerden yararlanırız. Bu bilgilere erişimi bilgileri bilmeye gereksinimi olan Ferring personeli ile sınırlı tutacağız. Personelimizi mahremiyetinizi koruma görevi konusunda eğitiriz.

Çocuklar
Ferring 19 yaşından küçük çocuklar hakkında kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bilerek toplamaz ya da muhafaza etmez. Çocuklarınız gerçek yaşlarını bildirmeksizin bize bilgiler vermiş ise ve siz de bu bilgilerin silinmesini istiyorsanız lütfen isteğinizi internet sitesi üzerindeki irtibat formunu kullanarak bize bildirin. Bu talep üzerine bilgileri derhal sileriz.

Değişiklikler
Bu mahremiyet politikası üzerindeki herhangi bir değişiklik bu sitede hemen ilan edilecektir. Yapılmış olabilecek herhangi bir değişikliği gözden geçirmek için lütfen mahremiyet politikasını periyodik olarak kontrol ediniz.

Ferring internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İlgi ve görüşlerinize değer veriyoruz. Bir internet sitesi kanalıyla Ferring'e sağlanmış olan herhangi bir bilginin kullanılması ile ilgili olarak herhangi bir yorum ya da kaygınız var ise lütfen site üzerindeki irtibat formunu kullanarak bizimle irtibata geçiniz.