Demo

Hiperprolaktinemi Hakkında

Hiperprolaktinemi, kanda aşırı miktarda prolaktin hormonunun bulunması durumudur. Bu, düzensiz menstrüel siklus ya da menstrüel siklusun olmaması, kısırlık veya  gebelik olmadan göğüslerden  süt üretimi gibi semptomlara neden olabilir.

Tanıda serum prolaktin düzeyi ölçümü önemlidir.  Her ne kadar serum prolaktin düzeyi ile altta yatan neden arasında kesin bir bağlantı yoksa da, 100 mg/L düzeyini aşan durumlarda prolaktinoma adı verilen hipofiz tümörleri üzerinde özellikle durulmalıdır. Prolaktinoma tanısında bilgisayarlı tomografi veya magnetik rezonans görüntüleme yöntemleri oldukça yararlıdır.

Hiperprolaktinemi'de semptomlar şunlardır;

  • Hipogonadizm olarak bilinen, kadınların azalan menstrüasyon (seyrek âdet) veya normal menstrüasyonun hiç olmaması (âdetsizlik) olarak karşı karşıya kaldığı üreme organlarının (overler ve testisler) azalmış fonksiyonu
  • Kısırlık (kadın ve erkeklerde)
  • Cinselliğe azalan ilgi (düşük libido)
  • Kemik kırılmalarına neden olabilen kemik kaybı (osteoporoz)
  • Nadiren erkeklerde de görülebilen gebelik olmadan süt gelmesi (galaktore olarak bilinir)
  • İktidarsızlık

Hiperprolaktineminin Tedavisi
Sebebi ne olursa olsun, hiperprolaktineminin tedavisinde dopamin agonistleri oldukça etkindir. Bu ajanların prolaktinomalarda tümör küçülmesini sağladıkları da gösterilmiştir.

Patolojik hiperprolaktineminin en önemli nedeni olan prolaktinomalarda asıl tedavi seçeneği olarak yine medikal ajanlar düşünülmeli, bununla beraber gereken olgularda cerrahi veya radyoterapiye de başvurulmalıdır.

Şu ana kadar tıbbi tedavi ajanı olarak en çok kullanılan bromokriptin olmakla beraber, bu alanda, kabergolin ve kinagolid gibi daha az yan etkiye sahip, buna karşılık daha uzun etkili ilaçlar da kullanıma girmektedir.