Demo

Gastroenteroloji

Ferring İlaç, gastroenteroloji alanında, gastrointestinal kanal hastalıklarının tedavisi için etkili ilaçlar sunabilmesine dayanan  uluslararası sağlam bir üne sahip olmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Gastrointestinal sistem bozuklukları oldukça yaygındır. Batı toplumlarında bu problemler sık görülen tıbbi tedaviye ihtiyaç sebeplerindendir.

Batı'da görülen gastrointestinal problemler yanlış beslenme, gıda katkı maddeleri, stresli hayat tarzı, aşırı alkol tüketimi ve sigaraya bağlı olabilirken, gelişmekte olan ülkelerde çoğu gastrointestinal bozukluğun temelinde enfeksiyonlar ve parazit infestasyonları yatmaktadır.

Ferring İlaç, Araştırma Bölümü sayesinde uzun süreli ve hayati risk içeren gastrointestinal problemleri tedavi etmek için ürünler geliştirmeye çalışmaktadır ve yürütülen araştırma programları birçok etkili ürünün geliştirilmesini sağlamıştır.

Bu ürünler, inflamatuvar barsak hastalığı, ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi gastroenterolojik hastalıkları olan kişilerin yaşam kalitelerini artırmaya yardımcı olmaktadır. Ferring’in vazoaktif ürünü ise, hayati risk taşıyan hastalıklar olan özefageal varis kanamaları ve hepatorenal sendrom tedavisinde kullanılır.