Demo

Küçük Moleküllü Terapötik Ajanlar

Peptidlerin yanı sıra, Ferring aynı zamanda molekül ağırlığı düşük, küçük moleküllü ilaçların araştırma ve geliştirilmesinde de uzmanlaşmıştır. Ferring'in küçük molekül teknolojisi, g-protein kenetli reseptör (GCPR) agonistleri ve proteaz inhibitörleri gibi peptid olmayan ve peptidomimetik bileşiklerde ilaç ve hedef keşfine olanak sağlamaktadır.