Demo

Kısırlık (İnfertilite)Tedavisi

Son 40 yılda kısırlık bilgisi ve tedavisi, giderek artan sayıda çiftin düşük doğurganlık probleminin üstesinden gelmesi amacıyla yardıma yönelmesini teşvik eden büyük gelişmeler gösterdi. Artık kısırlığın sebebini teşhis etmeye yardımcı olan ve sonunda çiftlere bebek sahibi olma hayallerini gerçekleştirme şansı tanıyan birçok seçenek mevcut.

Güzel haber, yardıma başvuran kısır çiftlerin büyük bir çoğunluğu sonunda bebek sahibi olabilmektedir ve Üremeye Yardımcı Tedaviler (ÜYTE) için gebelik oranları birçok normal yolla gebe kalan çiftin aylık gebelik oranını geçmektedir. Ancak, bunu başarmak için tedaviyi tekrarlamak gerekebilir. Bu yüzden ne kadar erken tedaviye yönelinirse, gebelik şansı o kadar yüksek olacaktır.

Ferring, hormonal dengesizliklerini düzenlemek ve yumurtlamaya yardımcı olmak amacıyla, vücudun kendi hormonlarıyla benzer şekilde etki gösteren yüksek kalite ürünleri ile çiftlerin gebe kalmasına yardımcı olmaktadır.

İnfertilite hizmetleri
İnfertilite kliniklerinde mevcut prosedürler ve tedaviler başlıca 4 kategoriye ayrılabilir:

  • Hormonal tedavi (ovülasyon indüksiyonunu içerir)
  • Yapay döllenme (artifisiyel inseminasyon) prosedürleri
  • Cerrahi girişimler
  • Üremeye Yardımcı Tedaviler (ÜYTE)

İnfertilite uzmanı, önce, bir çiftin kısırlık nedenine uygun, en basit tedaviye başlayacaktır. Tedavinin birkaç kere denenmesine rağmen gebeliğin elde edilememesi durumunda, diğer bir yöntem seçilecektir. Çoğu kısırlık vakasında, %85 – 90’ında, ilaçla tedavi veya cerrahi operasyon gibi değişik tedaviler kullanılmaktadır.

Ovülasyon indüksiyonu (OI): Kendi başına bir tedavi olarak kullanılabileceği gibi, yapay döllenme (aşılama) ile veya tüp bebek (TB) benzeri bir Üremeye Yardımcı Tedaviler (ÜYTE) ile beraber kullanılabilir.

Adet döngüsü seyrek veya düzensiz olan ya da menstrüel siklusu polikistik over hastalıklarına bağlı olarak durmuş olan kadınlarda ovülasyonu harekete geçirmek için geleneksel olarak antiöstrojen olarak klomifen ve tamoksifen kullanılmaktadır.

Bunlar, hipotalamusu kadının östrojen seviyelerinin düşük olduğuna inandırarak, gonadotropinlerin salgılanmasının artırlmasını sağlarlar. Birçok kadında başarılı olsa da, çoklu gebelik riski taşımaktadırlar.

Hormonal tedavi : Klomifene yanıt vermeyen ya da hipofiz bezinin aktif çalışmamasına bağlı olarak hormonal dengesizlikleri bulunan ve ovülasyon olmayan kadınlar, vücudun doğal yollarla ürettiği hormonların yerine geçen veya arttıran gonadotropin tedavisinden faydalanabilirler. Gonadotropin tedavisi aynı zamanda, SD dahil tüm yardımcı gebelik prosedürleri için ‘süperovülasyon’u harekete geçirmekte de kullanılır.
 
Folikül uyarıcı hormon faaliyeti (FSH) ve luteinizan hormon faaliyeti (LH) ile kombine tedavi, insan menopozal gonadotropin sınıfında bulunan Ferring’in menotropin içeren ürünlerinde olduğu şekilde, süperovülasyon tedavisinde, yani yumurtlamanın sağlanması ve çok yumurta edilmesinde kullanılmaktadır.

Diğer gonadotropin tedavi seçenekleri, ürofollitropin ve follitropin gibi FSH ürünleri ve insan koryonik gonadotropini içermektedir.
Yapay döllenme (artifisiyel inseminasyon): Çoğunlukla düşük sperm sayısı, azalmış yoğunluk veya sperm hareketliliğine bağlı kısırlık görülen vakalarda kullanılır. Aynı zamanda, kadının sperme zarar verici bir serviks mukusuna sahip olduğu ya da sperme karşı antikor ürettiği durumlarda da kullanılabilir.

Sperm toplanır, işlenir, yıkanır ve tekrar rahime, serviks kanalına ya da vajinaya yerleştirilir. Rahim içi inseminasyon (aşılama) SD’nin en yaygın formudur.

Cerrahi: Cerrahi müdahaleler, kadın ya da erkek üreme sistemlerindeki anatomik anormallikleri gidermek için kullanılabilir. Kadında, önceki enfeksiyonlardan kalma hasarlı dokuyu almaktan, endometriyoz veya fibroidlere kadar birçok problem giderilebilmektedir.

Üremeye Yardımcı Tedaviler
ÜYTE, döllenmeye ve implantasyona yardımcı olmak amacıyla, spermin mikro-manipülasyonu dahil birçok ileri prosedürü kapsayan genel bir terimdir. Prosedürlerin ortak bir noktası bulunmaktadır. Hepsi, ‘süperovülasyon’ olarak da tanımlanan, overlerin hormonal olarak uyarılması ile gerçekleştirilen çoklu olgun yumurta (oositler) toplanmasını gerekli kılarlar.

Başlıca ÜYTE prosedürleri şunlardır:

  • İn vitro fertilizasyon (Tüp bebek, IVF)
  • İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI)
  • Blastosist transferi (BT)

İn vitro fertilizasyon (Tüp bebek, IVF):ÜYTE grubundaki ilk ve en iyi bilinen prosedürdür. ÜYTE'in artan başarı oranı, tüp hastalığı ve endometriyozu olan veya sperme karşı antikor üreten kadınlarda ve açıklanamayan kısırlık vakalarında daha çok kullanıldığı anlamına gelmektedir. İyi spermlerin seçilmesi ve kullanılmasını sağladığı için spermin kalitesinden şühelenilen durumlarda da kullanılmaktadır.

Bu prosedürün 4 evresi vardır. Bunlar, olgunlaşmış yumurta üretmesi ve yumurtlaması için overlerin uyarılması, overlerden yumurtaların toplanması, genç embriyolar elde etmek için yumurtaların vücut dışında döllenmesi ve embriyoların rahime yerleştirilmesidir.

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI): Bir mikro-manipülasyon tekniğidir. Spermin kalitesinde veya oosite girme ve tutunma becerisinde bozukluklar olması durumunda kullanılır.

Seçilmiş bir spermin olgun yumurtanın içine enjeksiyonu ile gerçekleşir. Yumurtanın rahime yerleştirilmeden önce döllenmesini sağladığı için, diğer teknikler sonuç vermediği zaman da kullanılmaktadır.

Blastosist Transferi (BT): Blastosist transferinde, embriyonun vücudun dışında daha uzun süre gelişmesi beklenir .
Genelde embriyonun 5 veya 6 güne kadar beklenebilir. Bu evrede yerleştirme, gebeliği sağlama oranlarını yükseltebilir.